Đai Bac

MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG

MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG
MÁY IN DỌC 1 MÀU
Năm sản xuất:
Mẫu: 1350x2400mm
MÁY VÔ BÌA 19 ĐẦU
Năm sản xuất:
Mẫu:
MÁY BẾ LĂN TRÒN
Năm sản xuất:
Mẫu: 1800X2700mm
MÁY IN NGANG 2 MÀU+CHẠP+STACKER
Năm sản xuất:
Mẫu: 1200X2400mm
MÁY CHẠP CÁN LẰN CẮT KHE
Năm sản xuất:
Mẫu: 1500x2400mm
MÁY DỢN SÓNG
Năm sản xuất: 2003
Mẫu: 1800mm-180m/min
MÁY BẾ THÙNG 1M15
Năm sản xuất:
Mẫu: 760x1150mm
MÁY DÁN
Năm sản xuất:
Mẫu: 1300mm
MÁY ĐÓNG GHIM BÁN TỰ ĐỘNG
Năm sản xuất:
Mẫu: 1300x1500mm
MÁY IN DỌC 2 MÀU
Năm sản xuất:
Mẫu: 1830x2400
MÁY IN DOC 2 MÀU
Năm sản xuất:
Mẫu: 1450x2400
MÁY IN DỌC 2 MÀU
Năm sản xuất:
Mẫu: 1700x2400
MAY BẾ NẰM
Năm sản xuất:
Mẫu: 750x1050mm
MÁY BẾ NẰM
Năm sản xuất:
Mẫu: 750x1050mm
MÁY 3 DAO 1 CẠNH
Năm sản xuất:
Mẫu: 2400mm
MÁY IN 2 MÀU
Năm sản xuất:
Mẫu: 1800x3000mm
« 1 2 3 »
Logo
M cokhi.daibac@gmail.com
Hl 028 3892 2692
backtop