MÁY IN NGANG ĐÀI LOAN PS-900 - Đai Bac

Chi tiết sản phẩm

MÁY LÀM THÙNG CARTON BAO BÌ

MÁY IN NGANG ĐÀI LOAN PS-900

Nhà sản xuất
LIANTIEE
Năm sản xuất
2021
Mẫu
Chi tiết

  KÍCH THƯỚT :

Khổ : 1800 x 3600 mm

Khổ : 1800 x 3900 mm

FINIGHED BLANK:

MAX :3600;MIN:835

TWO PANELS:

MAX:1755;MIN:395

SMALL PANEL:

MAX:1495;MIN:135

LARGE PANEL:

MAX:1620;MIN:260

GLUE LAP WIDTH :

MAX:45

GLUE LAP LENGTH:

MIN:100

SHEET WIDTH

(SUN LEAD EDGE FEEDER):

MAX:1680;MIN:(520)

SHEET WIDTH

(SKIP FEED)

MAX:2400

MÁY IN NGANG ĐÀI LOAN PS-900
Logo
M cokhi.daibac@gmail.com
Hl 028 3892 2692 - 0903930852
backtop