MÁY IN NGANG ĐÀI LOAN PS- 150 - Đai Bac

Chi tiết sản phẩm

MÁY LÀM THÙNG CARTON BAO BÌ

MÁY IN NGANG ĐÀI LOAN PS- 150

Nhà sản xuất
LIANTIEE
Năm sản xuất
2021
Mẫu
Chi tiết

KÍCH THƯỚT :

Khổ : 635 x 1900mm

FINISHED BLANK :

MAX : 1900 ; MIN:400

TWO PANELS :

MAX:910 ; MIN : 180

SMALL PANEL:

MAX:810; MIN:80

LARGE PANEL:

MAX:830;MIN: 100

GLUE LAP WIDTH:

MAX:40;MIN:80

SHEET WIDTH

(SUN LEAD EDGE FEEDER)

MAX:635; MIN:190

 

 

MÁY IN NGANG ĐÀI LOAN PS- 150
Logo
M cokhi.daibac@gmail.com
Hl 028 3892 2692 - 0903930852
backtop