MÁY DÁN THÙNG CARTON ĐÀI LOAN - Đai Bac

Chi tiết sản phẩm

MÁY ĐÀI LOAN ĐÃ QUA SỬ DỤNG

MÁY DÁN THÙNG CARTON ĐÀI LOAN

Nhà sản xuất
ĐÀI LOAN
Năm sản xuất
Mẫu
1300mm
Chi tiết

KÍCH THƯỚT :

1300 mm

Model :MÁY DÁN THÙNG ĐÀI LOAN

MÁY DÁN THÙNG CARTON ĐÀI LOAN

máy dán thùng bán tự động

máy dán thùng đã qua sữ dụng

MÁY DÁN THÙNG CARTON ĐÀI LOAN
Logo
M cokhi.daibac@gmail.com
Hl 028 3892 2692 - 0903930852
backtop