Đai Bac

MÁY MỚI

MÁY MỚI
MÁY IN NGANG PS-900
Năm sản xuất: 2017
Mẫu:
MÁY IN NGANG PS-500
Năm sản xuất: 2017
Mẫu:
MÁY IN NGANG PS- 150
Năm sản xuất: 2017
Mẫu:
MÁY DỢN SÓNG
Năm sản xuất: 2017
Mẫu:
MAY DAN THUNG
Năm sản xuất: 2017
Mẫu:
MÁY BẾ NẰM
Năm sản xuất: 2017
Mẫu:
MÁY CHẠP TỰ ĐỘNG
Năm sản xuất: 2017
Mẫu:
MÁY CHẠP BÁN TỰ ĐỘNG
Năm sản xuất: 2017
Mẫu:
MÁY BUỘC DÂY
Năm sản xuất: 2017
Mẫu: 1000mm
MÁY BỒI
Năm sản xuất: 2017
Mẫu:
MÁY IN DỌC
Năm sản xuất: 2017
Mẫu:
MÁY BẾ LĂN TRÒN
Năm sản xuất: 2017
Mẫu:
MÁY IN NGANG  FLEXO
Năm sản xuất: 2017
Mẫu:
FLEXO PRINTING MACHINE
Năm sản xuất: 2017
Mẫu:
MAY UV + IR
Năm sản xuất: 2017
Mẫu:
MAY ĐÓNG GHIM
Năm sản xuất: 2017
Mẫu:
« 1 2 »
Logo
M cokhi.daibac@gmail.com
Hl 028 3892 2692
backtop