MÁY IN NGANG 2 MÀU+CHẠP+STACKER - Đai Bac

Chi tiết sản phẩm

MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG

MÁY IN NGANG 2 MÀU+CHẠP+STACKER

Nhà sản xuất
ĐÀI LOAN
Năm sản xuất
Mẫu
1200X2400mm
Chi tiết
MÁY IN NGANG 2 MÀU+CHẠP+STACKER
Logo
M cokhi.daibac@gmail.com
Hl 028 3892 2692
backtop