MÁY IN DỌC 1 MÀU - Đai Bac

Chi tiết sản phẩm

MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG

MÁY IN DỌC 1 MÀU

Nhà sản xuất
đài loan
Năm sản xuất
Mẫu
1350x2400mm
Chi tiết
MÁY IN DỌC 1 MÀU
Logo
M cokhi.daibac@gmail.com
Hl 028 3892 2692
backtop