MÁY ĐÓNG GHIM BÁN TỰ ĐỘNG - Đai Bac

Chi tiết sản phẩm

MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG

MÁY ĐÓNG GHIM BÁN TỰ ĐỘNG

Nhà sản xuất
ĐÀI LOAN
Năm sản xuất
Mẫu
1300x1500mm
Chi tiết

MÁY ĐÓNG GHIM BÁN TỰ ĐỘNG
Logo
M cokhi.daibac@gmail.com
Hl 028 3892 2692
backtop