Đai Bac

MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG

MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG
MÁY BỒI
Năm sản xuất:
Mẫu: 1100x1300mm
MÁY CẮT BÁN TỰ ĐỘNG
Năm sản xuất:
Mẫu: 850-940mm
MÁY BẾ NHỦ
Năm sản xuất:
Mẫu:
MÁY BẾ 1M17
Năm sản xuất:
Mẫu:
MÁY CHẠP
Năm sản xuất:
Mẫu: 1200X2400mm
MÁY IN NGANG
Năm sản xuất:
Mẫu:
MÁY IN DỌC 3 MÀU
Năm sản xuất:
Mẫu:
MÁY 3 DAO 1 CẠNH
Năm sản xuất:
Mẫu: 1800mm
MÁY CHẠP
Năm sản xuất:
Mẫu: 1500x2400mm
MÁY IN
Năm sản xuất:
Mẫu: 1700x2400
MÁY VÔ BÌA 5 DẦU
Năm sản xuất:
Mẫu:
MÁY CẮT TỰ ĐỘNG
Năm sản xuất:
Mẫu:
MÁY CHẠP
Năm sản xuất:
Mẫu:
MÁY CẮT LẬP TRÌNH
Năm sản xuất:
Mẫu:
« 1 2 3 »
Logo
M cokhi.daibac@gmail.com
Hl 028 3892 2692
backtop