MÁY BẾ THÙNG 1M15 - Đai Bac

Chi tiết sản phẩm

MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG

MÁY BẾ THÙNG 1M15

Nhà sản xuất
Năm sản xuất
Mẫu
760x1150mm
Chi tiết
MÁY BẾ THÙNG 1M15
Logo
M cokhi.daibac@gmail.com
Hl 028 3892 2692
backtop