MÁY BẾ LĂN TRÒN - Đai Bac

Chi tiết sản phẩm

MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG

MÁY BẾ LĂN TRÒN

Nhà sản xuất
ĐAI LOAN
Năm sản xuất
Mẫu
1800X2700mm
Chi tiết
MÁY BẾ LĂN TRÒN
Logo
M cokhi.daibac@gmail.com
Hl 028 3892 2692
backtop