MÁY 3 DAO 1 CẠNH - Đai Bac

Chi tiết sản phẩm

MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG

MÁY 3 DAO 1 CẠNH

Nhà sản xuất
DAI LOAN
Năm sản xuất
Mẫu
2400mm
Chi tiết
MÁY 3 DAO 1 CẠNH
Logo
M cokhi.daibac@gmail.com
Hl 028 3892 2692
backtop